Translate:

Fedesco

„Fedesco“ е създадено през 2005 г. като публично ДПЕУ с цел да проучи и осъществи проекти за енергийна ефективност, които включват 1 800 белгийски федерални обществени сгради, от които около 2/3 са собственост на белгийската федерална държава, а 1/3 са наети от частни собственици. Дружеството стартира с капитал от 1,5 милиона евро, който по-късно нараства на 6,5 милиона евро. При създаването си „Fedesco“ има капацитет за финансиране като трета страна – инвеститор в размер на 5 милиона евро, които бързо се увеличават на 10 милиона евро, а по-късно (през 2009 г.) и на 100 милиона евро. Считано от 2007 г. дружеството получава изключителното право да работи за федералните администрации. Започва силно сътрудничество с федералната Агенция за строителство, която е в ролята си на собственик и управител на сградите.

Считано от 2007 г. „Fedesco“ първо прилага модел, базиран на отделни изпълнители, като осъществява т.нар. „напречни“ мерки със силен фокус върху ОВК (основно подмяна на котли и обновяване на котелни помещения), регулиране на ОВК системи, подмяна на осветлението, комбинирано производство и покривна изолация. Така дружеството изпълнява ролята на „интегратор“, превръщайки се в едно от първите публични ДПЕУ в Европа. В допълнение „Fedesco“ стартира кампания за промяна на поведението, насочена към обитателите на сгради. През 2008 г. правителството възлага на дружеството задачата да постави фотоволтаични панели върху покривите на някои сгради и да договори концесии с частни изпълнители за монтажа на фотоволтаични панели върху други сгради срещу бюджет от 1,5 милиона евро.

От 2005 до 2014 г. „Fedesco“ инвестира 27,4 милиона евро, ползвайки модела, базиран на отделни изпълнители, като това включва и 2 милиона евро за проучвания и инженерни услуги.

От 2011 г. дружеството започва да прилага паралелно алтернативен модел на основата на ДЕСГР, като използва иновативна методика, наречена „smartEPC“, разработена съвместно с частен посредник („Energinvest“). „SmartEPC“ e модел, базиран на договори за поддръжка, енергийни характеристики и комфорт. Разликата между него и по-традиционния модел въз основа на ДЕСГР е фактът, че договорът включва също пълна поддръжка на всички технически инсталации в сградата и че тази поддръжка се основава на постигнатите резултати. Този модел използва холандския стандарт за „точкуване на състоянието“, наречен NEN2767. „SmartEPC“ също ползва методика, основана на постигнатите резултати, за измерване на „комфорта“, който сградата осигурява на нейните обитатели, чрез анкети, проведени сред тях. Накрая, този модел си служи с цял набор от инструменти и рационализиран процес за управление на съдействието, оказвано по проекта. Дружеството стартира първия пилотен проект за 13 федерални обществени сгради, наети от частна компания за недвижими имоти, срещу инвестиция от 1,4 милиона евро. През 2014 г. стартира втори проект в други 9 федерални обществени сгради. „Fedesco“ играе ролята на посредник по тези проекти „smartEPC“, а Агенцията за строителство е в качеството на орган, провеждащ публични тръжни процедури.

През 2011 г. дружеството създаде център на знанието, за да осигури съдействие по проекти, включващи използването на ДЕСГР, на нефедерални публични органи, т.е. региони, провинции, градове и общини. „Fedesco“ обяви тръжни процедури за няколко последователни рамкови договора, по които съдействието е осигурено от частен посредник. Стартираха няколко проекта, включващи използването на ДЕСГР (напр. провинция Валонски Брабант, Агенцията за развитие на провинция Лиеж и др.).

През 2015 г. „Fedesco“ става част от Агенцията за строителство.