Translate:

5 svarbios rekomendacijos dėl savivaldybių energijos vartojimo efektyvumo finansavimo aplinkos

Šiame leidinyje „CITYnvest“ siūlo faktais pagrįstas rekomendacijas, kurios galėtų pagerinti energinio efektyvumo projektų finansavimo aplinką savivaldybėse. Šiame buklete apibendrinamos pagrindinės įžvalgos, su kuriomis „CITYnvest“ nori supažindinti ES, nacionalinio ir savivaldybių lygmens sprendimų priėmėjus ir politikos formuotojus.