Translate:

5 recomandări esențiale pentru un cadru financiar în domeniul eficienței energetice orientat spre nivelul local

În această publicație, CITYnvest propune recomandări bazate pe dovezi, care vizează îmbunătățirea cadrului financiar pentru eficiența energetică din perspectiva autorităților locale. Această broșură sintetizează mesajele esențiale pe care CITYnvest urmărește să le transmită factorilor decizionali și politicienilor de la nivelul UE, național și local.