Translate:

5 belangrijke aanbevelingen voor een op lokaal niveau gedreven energie-efficiëntie financieel landschap

Met deze publicatie stelt CITYnvest op feiten gebaseerde aanbevelingen voor met het doel om het financieel kader voor energie-efficiëntie te verbeteren vanuit het perspectief van de lokale overheid. Dit boekje vormt een samenvatting van de belangrijkste boodschappen die CITYnvest wil doorgeven aan beslissers & beleidsmakers op EU-, nationaal en lokaal niveau.