Translate:

„Energies POSIT’IF“

„Energies POSIT’IF“ бе създадено през 2012 г. като публично-частно партньорство („société d’économie mixte“ или „SEM“) от регион Ил дьо Франс.

До месец януари 2013 г. то бе набрало капитал в размер на 5 323 500 евро от региона, община Париж и Кретей, публични и частни банки и няколко местни общности на общините.

Инициативата бе създадена с цел популяризиране, организиране, подкрепа и осъществяване на енергийното обновяване на регион Ил дьо Франс. Тя изпълнява ролята на доставчик на интегрирани услуги, който предлага услуги по техническо проектиране, изпълнение и експлоатация, финансиране и застраховане на собствениците на многофамилни жилищни сгради с апартаменти.

Целевата група на „Energies POSIT’IF“ са 1 милион многофамилни жилищни сгради (т. нар. „етажна собственост“) със сертификат за енергийни характеристики E, F или G (230-450 kWh първична енергия/m2/година), които представляват 47 % от общия брой жилищни сгради в тези класове.

„Energies POSIT’IF“ има за цел да бъде пионер във финансирането от трети страни на енергийното обновяване на жилищните сгради с апартаменти, за да компенсира липсата на инициативност от страна на частния сектор в този сегмент. Целта е генерираното значително количество енергийни спестявания да се използва за изплащане на инвестициите.

„Energies POSIT’IF“ изпълнява ролята на публично ДПЕУ с цел интегриране на различните етапи на процеса и намаляване на оперативните разходи (информиране, укрепване на капацитета на собствениците на жилища, предпроектни проучвания, контрол на качеството, проследяване и др.).

Проектът се ползва с подкрепата на Европейската комисия посредством нейната програма за мобилизиране на местните енергийни инвестиции и съдействие за разработването на проекти (MLEI-PDA) , вече известна под наименованието „Хоризонт 2020“.

През 2015 г. „Energies POSIT’IF“ отбеляза подписването на структурно споразумение с Европейската инвестиционна банка като част от глобалната програма за финансиране на жилищните сгради във Франция на стойност 400 милиона евро.