Translate:

„Eco’Energies“ – Търговско-промишлена камара на Ница

„Eco’Energies“ е програма за енергийна ефективност, разработена от Търговско-промишлената камара (ТПК) на Ница с цел подпомагане на малките и средни предприятия в секторите на услугите и на промишлеността посредством оказването на съдействие за енергийното обновяване на сградите и/или индустриалните обекти.

Тя е насочена към предприятия в департаментите Алп Маритим и Вар, които са част от региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг („PACA“) в Югоизточна Франция.

Програмата е насочена към следните 6 целеви групи:

  • Хотели
  • Здравеопазване (болници и домове за възрастни хора)
  • Дистрибуция (търговци на дребно, супермаркети, универсални магазини и др.)
  • Логистика
  • Промишленост
  • Офис сгради

Първоначално камарата определя потенциала за спестявания и отправя покана към предварително избрани дружества за предоставяне на енергийни услуги (ДПЕУ) за представянето на проектодоговор за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР). Първият етап на проекта включва 5 ДПЕУ, от които 3 са с национален обхват, а 2 – с регионален.

Програмата е в начален стадий на развитие; по нейна линия се осъществяват няколко проекта.

На този етап все още няма резултати от инвестициите или реализирани спестявания.

Независимо от това програмата е интересна, тъй като е сред малкото в Европа, които са насочени специално към малките и средни предприятия (МСП).