Translate:

Регионално дружество за предоставяне на енергийни услуги „Vlaams Energiebedrijf (VEB)“

„Vlaams Energiebedrijf NV (VEB)“ е независима външна фламандска агенция, функционираща под формата на дружество с ограничена отговорност и основана от фламандското правителство през 2012 г.  Основните причини за учредяването и съществуването на агенцията бе политическата ситуация в Белгия през 2009 г. (т.е. прехвърлянето на федерални правомощия към регионите) и желанието на определени политически партии да създадат фламандска алтернатива на съществуващото компетентно енергийно дружество в Белгия.

От самото начало целта на „VEB“ бе да посредничи, доставя и координира енергийни услуги с цел реализирането на енергийни спестявания от обществените сгради, да бъде посредник или участник на пазара на електроенергия (зелена енергия и/или децентрализирано производство) и природен газ (комбинирано производство) или на пазара за снабдяване с електроенергия и газ, както и да бъде посредник или участник на пазара на „зелени“ сертификати и сертификати за комбинирано производство.

След основаването ѝ целите и дейностите на агенцията се промениха, като към настоящия момент „VEB“ се фокусира върху ролята на централен договарящ орган за закупуването на енергия и оказването на съдействие за инвестиране в енергийната ефективност на фламандските централни и местни обществени институции.

В качеството си на централен договарящ орган, дружеството има за цел да обхване 30 % от фламандските публични институции, като амбицията му е чрез тях да генерира след 3 години 40 милиона евро енергийни спестявания на година.

Програмата за енергийна ефективност е насочена към 1 200 обществени сгради с базово енергийно потребление в размер на 100 милиона евро.  Агенцията се стреми да постигне 25 % енергийни спестявания чрез мерки за енергийна ефективност или 25 милиона евро спестявания на година.

„VEB“ бе много ефективна през 2014 г., като към днешна дата разполага с близо 60 клиента за групово закупуване на енергия (около 8 % от пазара) и постигна за първото тримесечие на 2015 г. годишни спестявания в размер на 12 милиона евро (9,8 милиона евро от разходи за енергия и 2,2 милиона евро от административни разходи/разходи за фактуриране) или, иначе казано, 20 % спестени енергийни разходи.

Наскоро агенцията успешно приключи тръжната процедура по проект за прилагането на мерки за енергийна ефективност в сградите (договор за енергийни характеристики и поддръжка) и е в процес на провеждане на тръжни процедури по други 2 проекта.