Translate:

Партньорства за енергоспестяване – Берлин

През 1996 г. федерална провинция Берлин, в сътрудничество с енергийната агенция на Берлин, постави началото на програма „Партньорства за енергоспестяване“, която имаше за цел подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради в Берлин. По програмата се санират обществени и частни сгради и се подготвят тръжни процедури за извършване на необходимите работи, които да гарантират намаляване на енергопотреблението средно с 26 % въз основа на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат (ДЕСГР), сключени с частни дружества за предоставяне на енергийни услуги (ДПЕУ). По тази програма енергийната агенция съвместява функциите на изпълнителен орган, доставчик на интегрирани услуги и посредник, както и на финансов консултант по отношение на бенефициентите (федералните и местни власти).

Към настоящия момент са санирани или обновени 1 400 сгради, което доведе до намаляване на емисиите на CO2 с повече от 70 000 тона на година.

За собствениците на недвижимите имоти няма никакви допълнителни разходи, тъй като програмата се осъществява на основата на ДЕСГР и по-голямата част от направените за санирането инвестиции се възстановява на ДПЕУ от реализираните енергийни спестявания.

Собствениците на имотите не заплащат никакви допълнителни разходи за санирането, тъй като замисълът е по-голямата част от гарантираните енергийни спестявания да бъде използвана за възстановяване на направените от ДПЕУ инвестиции, а само една малка част от енергийните спестявания да остава за собствениците на имоти във вид на директни спестявания от сметките им за енергия.