Translate:

Какво представлява колективното финансиране?

Колективното финансиране е нов алтернативен източник на финансиране. То се отнася до отправените покани до обществеността, обикновено по интернет, за финансирането на даден проект чрез дарение, парична вноска в замяна на възнаграждение, предварително заявяване на продукти, кредитиране или инвестиции.

Определението за този вид финансиране можете да откриете на интернет сайта на Европейската комисия.