Translate:

Защо да се инвестира в саниране с цел повишаване на енергийната ефективност?