Translate:

Какво представлява финансирането от трети страни (ФТС)?

Финансирането от трети страни се отнася единствено до дълговото финансиране. Проектите се финансират от трета страна, която обикновено е финансова институция или друг инвеститор, или ДПЕУ, а не от потребителя или клиента.