Translate:

Какво представляват „ДПЕУ“?

„ДПЕУ“ е съкращение от „дружество за предоставяне на енергийни услуги“. Използва се и терминът „дружество за енергийни спестявания“. Те представляват дружество или друго юридическо лице, което предоставя енергийни услуги или осъществява други подобрения на енергийната ефективност в помещенията на даден енергиен потребител и което поема известен финансов риск при тази си дейност. Заплащането за предоставените услуги се основава (изцяло или отчасти) на постигането на определени подобрения в енергийната ефективност.