Translate:

Какво представляват фондовете за револвиращи кредити?

Фондовете за револвиращи кредити са източник на средства за множество проекти за устойчива енергия. Револвиращите фондове могат да осигурят финансиране за проекти, които нямат достъп до друг вид кредитиране, отпускано от финансовите институции, или финансиране с лихва под пазарния процент (т.нар. „кредити при облекчени условия“). Названието на този вид фондове идва от револвирането на погасените средства, с които централният фонд се презарежда при погасяване на отпуснатите за индивидуални проекти кредити, като по този начин се създава възможност за отпускането на други кредити за нови проекти. Револвиращите фондове за устойчива енергия осигуряват финансиране на страните за осъществяването на проекти за енергийна ефективност, възобновяема енергия, както и други проекти за устойчива енергия, които генерират икономии на разходите. Тези икономии се проследяват и се използват за попълване на средства във фонда за следващата поредица инвестиции, като по този начин се осигурява устойчив цикъл на финансиране и същевременно се снижават оперативните разходи и се намалява въздействието върху околната среда. Зеленият фонд на гр. Лондон е един добър пример за фонд за револвиращи кредити. Определението за този вид фондове можете да откриете на интернет сайта на ManagEnergy.