Translate:

Какво представляват финансовите инструменти?

Финансовият инструмент е техниката на финансиране, която се използва за осигуряването на средства за проектите. Тя може да бъде:

  • собствен капитал,
  • заемен капитал,
  • безвъзмездни средства,
  • облигации (държавни или частни),
  • комунални стимули („зелени“ или „бели“ сертификати),
  • ДЕСГР или финансиране от страна на дружествата за енергийни спестявания,
  • схеми за споделяне на риска и др.