Translate:

Какво представляват облигациите?

Облигацията е дългов инструмент, посредством който даден инвеститор предоставя средства на дадено лице (обикновено юридическо лице или държавно ведомство), което заема средствата за определен период от време при плаващ или фиксиран лихвен процент. Облигациите се емитират от дружества, общини, държави и правителства за набирането на средства и за финансирането на техните проекти и дейности. Зелените облигации са всички онези инструменти, които се използват изключително за финансирането на приемливи за финансиране зелени инвестиции.