Translate:

CITYnvest seminar in Latvia

Date: 
Tuesday, 23 February, 2016 (All day)

Location: Riga, Latvia

Financing of energy retrofits is a crucial issue for local authorities and citizens in Latvia. Many of the municipalities have heavy heating debts and due to the budgetary restrictions, they are not able to invest in the renovations.

So far, mainly EU funs (such as Structural Funds or the Life Programme) have been used to finance retrofitting projects. However, there is not enough funds and financial incentives to encourage energy efficiency renovations on a big scale.  Therefore, building capacities and knowledge of municipalities on innovative financing models can play a crucial role in triggering large scale renovations.

The CITYnvest event aims to:

Rise awareness of existing innovative financing instruments and demonstrate inspiring case studies that could be replicated in Latvian context
Identify recurrent and potential barriers for innovative financing instruments in energy efficiency retrofitting and brainstorming with participants on the future of those instruments in Latvia
Identify steps necessary to set up local action plans and implementation of specific actions
Encourage partnership-building

The event is mainly addressed to the Latvian local authorities, financial institutions, investors, ESCOs and policy makers from local and regional level and relevant institutions.

More information on the Workshops section of our website.


Inovatīvi finansēšanas modeļi var palīdzēt pašvaldībām īstenot ēku energoefektivitātes un atjaunošanas projektus un veicināt vietējās ekonomikas attīstību.

Ēku renovācijas un siltināšanai ir būtiska nozīme pašvaldībām un iedzīvotājiem Latvijā. Daudziem iedzīvotājiem ir parādi par siltumapgādi, budžeta ierobežojumu dēļ nav pašvaldībām iespējams investēt renovācijas projektos. Līdz šim renovācijas un siltināšanas projektos pārsvarā izmantoti ES fondi (ES Struktūrfondi, Life programma), taču tie ir nepietiekami. Tādēļ ir būtiski veicināt namu apsaimniekotāju, pašvaldību un ēku īpašnieku (iedzīvotāju) informētību un zināšanas par inovatīviem finansēšanas modeļiem.

CITYnvest semināra uzdevumi ir veicināt izpratni un informētību par inovatīviem finansēšanas modeļiem, demonstrēt iedvesmojošus labās prakses piemērus, identificēt esošos un potenciālos šķēršļus to ieviešanai, diskutēt par šo modeļu nākotni Latvijā.

Seminārā aicināti piedalīties pārstāvji no Latvijas pašvaldībām, finanšu institūcijām, investoriem, politikas veidotājiem vietējā un reģionālajā līmenī un citi interesenti (namu īpašnieki un apsaimniekotāji, siltināšanas firmas, pašvaldību darbinieki, iedzīvotāji, kas vēlas siltināt savas mājas).  

Drīzumā būs pieejama semināra darba kārtība.