Translate:

5 svarīgākie ieteikumi finanšu jomā vietējā līmenī īstenotām e nergoefektivitātes aktivitātēm

Šajā publikācijā CITYnvest sniedz ar pierādījumiem pamatotus ieteikumus ar mērķi uzlabot energoefektivitātes finansiālo shēmu no vietējo pašvaldību redzespunkta. Šajā bukletā ietverts kopsavilkums arsvarīgākajiem vēstījumiem, kurus CITYnvest vēlas nodotlēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem ES, valsts un pašvaldības līmeņos.